Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Galatasaray’lıya hasta olmak değil, sağlıklı olmak yakışır

Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Spor Kulübü birbirinden ayrılması mümkün olmayan bir bütündür.

Bu bütünlük Galatasaray’ın farkını ve özelliğini oluşturur.

Galatasaray Spor Kulübü, eğitim kaynağı olan Türkiye’nin yüzakı Galatasaray Lisesinde, Galatasaray Lisesi öğrencileri tarafından kurulmuştur.

Tarihimizin bu önemli hususu aslını inkardan hazzetmeyen tüm Galatasaray’lılar için gurur kaynağıdır.

Değerli arkadaşlar tarihi değiştirmek mümkün olmadığına göre bu tartışma sadece Galatasaray’lıları bölmeye yarar.

Bu da Galatasaray’ın dostu olmayanlarla, bu bölünmeden menfaat elde etmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürer.

Geleceği planlamak tarihi değiştirerek değil, onu kabul ederek ve benimseyerek mümkündür.

Galatasaray’a ve Galatasaray’lılara yararı olmayacak tartışmaları, onlardan yarar elde etmek isteyenlere bırakıp onların oyununa gelmeden, Galatasaray’ı daha yükseğe taşıyacak plan ve tartışmaların parçası olmak sağlıklı olandır.

Galatasaray’lıya da hasta olmak değil, sağlıklı olmak yakışır.

Galatasaray’lıları uyarmış olduğumu hatırlatmak isterim.

Son günlerde toplumda Galatasaray’lı olarak bilinen tanınmış bazı kimselerin mahkemenin vermiş olduğu mahkumiyet kararlarını görmezden gelir şekildeki davranışları, özellikle Galatasaray’lılar arasında hayretle karşılanmaktadır.

Oysa bu konuda hayrete düşmeye gerek yoktur. Bundan dokuz ay önce toplumu ve Galatasaray’lıları aşağıdaki yazı ile uyarmış olduğumu hatırlatmak isterim.

“Değerli Galatasaray’lılar bu platformda daha önce yazdığım gibi, Fenerbahçe Spor Kulübü kendi açısından çok doğru bir şekilde, ortaya çıkan olayların ardından kendilerine yakın bir Holding nezdinde bir çalışma grubu kurmuş ve her türlü vasıtayı kullanarak bir PR çalışması başlatmıştır.

Bu çalışmanın içeriğinde toplumu etkileyecek her fırsatın değerlendirilmesi, özellikle kadın ve çocukların etkin olarak kullanılması yanında, en önemli olarak toplum da GS’lı olarak bilinen tanınan simaların bir şekilde elde edilerek Fenerbahçe lehine sonuç doğurabilecek davranışlarda bulunmasının sağlanması hususu açıkça yer almaktadır.

Bu sebeple tutum ve davranışlarımıza özel bir dikkat göstermemiz gereken günlerden geçtiğimiz açıktır.

Bu hususları tespit ve ifade etmenin bir risk olduğunu bilerek hareket ettiğimi bilmenizi özellikle istiyorum.”

Toplumsal hafızamızın zayıflığı üzerine kurulan bu ve benzeri tüm stratejileri bozmak bizlerin ellerindedir.